חיזוק מצוינות ערכית ואזרחית כחלק ממארז מתנ"ה

רשת ניפגש הינה כלי ליצירת קשרים אישיים ושיח בין ילדים העוזר רבות לטיפוח הקהילה: "ניפגש תומכת בהפיכתו של בית הספר ממרכז לימודי למרכז קהילתי בו תורמים ומעורבים הילדים, המורים וההורים גם יחד. הרשת מהווה פלטפורמה בה נפגשת כל הקהילה מכל מקום ובכל זמן" כך אומרת דוידה פולק, היועצת הטכנו-פדגוגית של רשת ניפגש. במארז מתנ"ה, מסמך אשר מרכז היעדים והמשימות של משרד החינוך לניהול, תכנון והערכות לשנת הלימודים תשע"ה, מחולקת מטרה ב' הנוגעת בחיזוק מצוינות ערכית ואזרחית למספר יעדים אשר רשת ניפגש תורמת למימושם באופן אידיאלי.

יעד מספר 4 – קידום מעורבות אישית וחברתית

הרשת תורמת לבתי הספר בארגון מהיר ויעיל של פרויקטים בנושאים שונים אשר מערבים את כל הנפשות הפועלות בקהילה – הורים, ילדים ומורים גם יחד תוך יצירת נוכחות בדיונים הנערכים באמצעות הרשת באופן התורם לקידומם המהיר ולהוצאתם מן הכוח אל הפועל ללא מאמץ. דוידה מספרת על פרויקטים רבים של מעורבות חברתית המגלמים בתוכם ערכים של אכפתיות מהסביבה ומהקהילה הנרקמים ברשת, דוגמת פרוייקט של בניית גינה מצמיגים לצורך מיחזור. בית הספר שז"ר בהרצליה בחר לבצע את כל ההכנה והתכנון באמצעות רשת ניפגש אשר סייעה רבות לקידומו בכך שאפשרה לכל ילד, הורה ומורה לתרום את חלקו.

יעד מספר 5 – חיזוק החוסן והצמיחה האישית וקידום הכלת האחר

"רשת ניפגש מאפשרת את העמקת הקשר בין המורים לתלמידים, גם כאלה שלא מדברים בכיתה" מציינת דוידה את אחד מיתרונותיה הבולטים של הרשת. בניגוד לכיתה בה מידת ההתייחסות של המורה לתלמיד נקבעת גם על פי תשומת הלב שהוא מושך, ברשת ישנה אפשרות להעמקת הקשר בין המורה לתלמידים שאינם בולטים בכיתה ומעדיפים להיות בקשר עם המורה באופן פרטי ולא איפה שכולם רואים. בכיתה המורה רואה רק אלה שקופצים ומשתלטים וברשת היא יכולה לראות את כולם, כל אחד בדרך הנוחה לו. הרשת מהווה עבורם פלטפורמה נפלאה לבטא את עצמם ביתר קלות וכתוצאה מכך גם הביישנים נפתחים יותר, תורמים לפעילויות הכיתתיות ויוצרים קשרים חברתיים חדשים. בפרוייקט שכבתי שנעשה בכיתות ו' של ביה"ס אלון בחיפה לקראת המעבר לחטיבה, בהובלת המורה ענבל גל, זכו תלמידי החינוך המיוחד להוביל את הפרוייקט וללמד את חבריהם על השימוש ברשת ניפגש. העובדה כי הפרויקט התבצע באופן שיתופי על גבי הרשת נתנה לתלמידי החינוך המיוחד תחושה של שוויון מול תלמידי החינוך הרגיל, דבר אשר יצר העצמה רבה בקרב אותם תלמידים.

יעד מספר 8 – רצף חינוכי מסביב לשעון ובין כלל מערכות החינוך

אם הלימוד בכיתה מוגבל בזמן ובמקום, ברשת ניפגש הדבר שונה. "לניפגש תפקיד חשוב בהרחבתם של גבולות הכיתה מעבר לזמן ולמקום הסטנדרטים" אומרת דוידה, השאיפה בחינוך היא להגיע לחינוך שלם והוליסטי אשר בו מועברים תכנים לימודיים, רגשיים וערכיים מעבר לשעות הלימודים. הנושא חשוב במיוחד במצבים של יציאה מהשגרה: חופש גדול, מצב חירום בו לימודים אינם מתקיימים כהרגלם או כאשר ילד אינו נוכח בכיתה מפאת מחלה לתקופה ממושכת. האפשרות של התלמידים והמורה להיות מקושרים זה לזה מעשירה את הפעילויות הנעשות במסגרת הלימודים או במסגרת החינוך החברתי ותורמת רבות לשמירה על הרצף. בנוסף, סטטוסים שמעלים תלמידים לרשת יכולים לזכות לתגובה מיידית של מבוגר, מורה או הורה, שיכולה להרגיע במידה ומדובר על הבעת חשש או תסכול.